Bresfort-ICT-Project-Management
» Contact
» Introductie » Carriere » Aanbod » Visie op PM » Links
- INTRODUCTIE -
Missie & ambitie Aanbod Ervaring

Adviseren, sturen, coachen en realiseren.

Uit reacties van opdrachtgevers is naar voren gekomen dat mijn sterkte vooral ligt in het ombouwen van strategieën naar concrete programma's en project-plannen en deze vervolgens te realiseren.

Dit tezamen met het bundelen van uiteenlopende belangen, het coördineren van doelstellingen en sturen van veranderingen in organisaties.

Ik ben ferm in de procedure en gericht op een vlotte besluitvorming. Mijn tweede sterke punt is het leidinggeven aan multidisciplinaire teams en professionals op een coachende manier. Ik ben een teamplayer en weet een team te inspireren tot succes.

De kern van mijn aanpak is om in lijn met de organisatie- doelstellingen de medewerkers centraal te stellen, daarvoor de business processen te optimaliseren en te zorgen voor de meest effectieve informatiesystemen.

Mijn ambitie daarbij is het leiding geven aan multidisciplinaire project-teams in een uitdagende en innovatieve omgeving. Het ontwikkelen van de competenties van teamleden staat hierbij centraal.

Mijn vaardigheden op de nevenstaande gebieden heb ik toegepast bij o.m:

 • KBO-Brabant (Interim Mgt)
 • Yacht (Coaching)
 • Essent-Retail (Prj.Mgt)
 • NUON (Prj./Progr. Mgt)
 • EDS (Prj./Progr. Mgt)
 • General Motors (Prj.Mgt)
 • ABN-AMRO (Progr.Mgt)
 • Min.Vlaamse Overheid (Prj.Mgt)
 • Ministerie LNV (Design/Prj.Mgt)
 • LTO-Nederland (Design/Prj.Mgt)
 • Philips (Development/Design)

Zie de pagina 'Carrière' voor een toelichting op de projecten die ik bij deze opdrachtgevers heb uitgevoerd.

Contact Opleiding

Pieter Bressers

Norbertusdreef 5 - 5551BA Valkenswaard

Tel.: 0625338592

Mail: info@pieterbressers.nl

Linkedin: http://nl.linkedin.com/in/pieterbressers

Download CV: klik hier

HTS-E, SIOO-SVO, Organisatiekunde, BPM/BPR, PMBOK, Coaching PM's.

Sterke punten

Teamplayer, Coach; Langjarige ervaring als Projectmanager Professional met PMP certificatie (zie http://www.pmi.org) en 5 jaar Prince2 praktijkervaring.

item3b

Project & Programma Mgt; Contract Mgt; ICT Risk Mgt; Coaching & Mentoring; People Mgt; Org. Change Mgt; Interim Management

Zie de pagina 'Aanbod' voor een toelichting.

» Contact